Home » Armia Polska Na Wschodzie: 15 Pu K U an W Pozna Skich, 12 Pu K U an W Podolskich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 5 Wile Ska Brygada Piechoty by Source Wikipedia
Armia Polska Na Wschodzie: 15 Pu K U an W Pozna Skich, 12 Pu K U an W Podolskich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 5 Wile Ska Brygada Piechoty Source Wikipedia

Armia Polska Na Wschodzie: 15 Pu K U an W Pozna Skich, 12 Pu K U an W Podolskich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 5 Wile Ska Brygada Piechoty

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781232674177
Paperback
42 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 41. Rozdzia?y: 15 Pu?k U?an w Pozna?skich, 12 Pu?k U?an w Podolskich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 5 Wile?ska Brygada Piechoty, 12 Kompania Geograficzna, 3 Dywizja Strzelc w Karpackich, 7 Dywizja Piechoty, 11 BatalionMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 41. Rozdzia?y: 15 Pu?k U?an w Pozna?skich, 12 Pu?k U?an w Podolskich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 5 Wile?ska Brygada Piechoty, 12 Kompania Geograficzna, 3 Dywizja Strzelc w Karpackich, 7 Dywizja Piechoty, 11 Batalion czno?ci, 6 Lwowska Dywizja Piechoty, Pu?k U?an w Karpackich, 9 Batalion Strzelc w Karpackich, 2 Grupa Artylerii, 13 Wile?ski Batalion Strzelc w, 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii, Baza Armii Polskiej na Wschodzie, 5 Batalion Strzelc w Karpackich, 10 Pu?k Huzar w Wo?y?skich, 1 Batalion Strzelc w Karpackich, 3 Batalion Strzelc w Karpackich, 2 Batalion Strzelc w Karpackich, 6 Lwowska Brygada Piechoty, 6 Batalion Strzelc w Karpackich, 15 Wile?ski Batalion Strzelc w, 4 Batalion Strzelc w Karpackich, 14 Wile?ski Batalion Strzelc w, 3 Brygada Strzelc w Karpackich, 2 Brygada Strzelc w Karpackich, 1 Brygada Strzelc w Karpackich, 5 Kresowy Batalion Saper w, 18 Lwowski Batalion Strzelc w, 7 Batalion czno?ci, 4 Wo?y?ska Brygada Piechoty, 101 Kompania Amunicyjna, 4 Brygada Strzelc w, 3 Karpacki Batalion Saper w, 10 Batalion Strzelc w, 11 Batalion Strzelc w, 12 Batalion Strzelc w. Fragment: 15 Pu?k U?an w Pozna?skich (15 p.u?.) - oddzia? kawalerii Armii Wielkopolskiej, Wojska Polskiego II RP i Polskich Si? Zbrojnych na Zachodzie. 15 Pu?k U?an w po raz pierwszy pojawi? si? w sk?adzie Armii Ksi?stwa Warszawskiego. Nast?pnie w powstaniu listopadowym uczestniczy? w walkach Pu?k Jazdy Pozna?skiej sk?adaj?cy si? z ochotnik w pochodz?cych z ziem zaboru pruskiego. Nast?pny pu?k u?an w nawi?zuj?cy do tradycji pozna?skiej kawalerii powsta? 30 grudnia 1918 podczas powstania wielkopolskiego pod komend? ppor. Kazimierza Ci y?skiego, jako Konni Strzelcy Stra?y Poznania, a jako barwy proporczyka przyj biel i czerwie?. 14 stycznia 1919 tymczasowym komendantem konnych strzelc w mianowany zosta? ppor. J zef Lossow. Kawalerzy?ci z?o?yli przysi?g? 26 stycznia 1919. 29 stycznia 1919 1 Pu?k Strzelc w Konnych Wielkopolskich przemianowany zosta? na 1 ...