Home » PRIMJENA PROPISA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA U BOSNI I HERCEGOVINI by Vildana Vranj
PRIMJENA PROPISA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA U BOSNI I HERCEGOVINI Vildana Vranj

PRIMJENA PROPISA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vildana Vranj

Published
ISBN :
Hardcover
450 pages
Enter the sum

 About the Book 

(zbirka propisa, stručnih mišljenja i sudskih odluka)Nakon nešto više od šest godina od donošenja Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (ZIKSBiH) pokazalo se da su njegova primjena i niz specifičnih intervencija u krivičnom zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini omogućili nove i neophodne aktivnosti nadležnih državnih organa.To su bili razlozi za pripremu Drugog izmijenjenog i dopunjenog izdanja, koje pruža čitaocu, u odnosu na prethodno, potpunije informacije o izvršnom krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, noveliranju propisa iz te oblasti, kao i rješavanju praktičnih pitanja u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, alternativnih sankcija i alternativnih mjera u BiH.Knjiga obuhvata sistem pravnih propisa kojima se određuju način, postupak i uslovi izvršenja krivičnih sankcija, alternativnih sankcija i mjera, te mjere pritvora u BiH. Autori su ovu značajnu oblast sagledali sa više strana. Tako su načini reagovanja države na kriminalitet u kontekstu primjene zakonom predviđenih sankcija i mjera analizirani u okviru nacionalnog krivičnog sistema i kroz aktivnosti Ministarstva pravde BiH. Istovremeno, ta pitanja se raspravljaju i u vezi sa normama međunarodnog krivičnog prava koje se odnose na izvršenje krivičnih sankcija i alternativnih mjera, uz osvrt na sudsku praksu u Strasbourgu. Time su autori naglasili značaj te tematike uopšte, naročito imajući u vidu zaštitu ljudskih prava osoba koje su lišene slobode.Knjiga je rezultat nastojanja autora da onima koji se u okviru krivičnog pravosuđa, ali i šire, bave pitanjima izvršenja sankcija i mjera pruže obilje informacija kako normativnog karaktera tako i onih empirijskog sadržaja.Gradivo, sabrano i obrađeno u okviru ove publikacije, može biti podloga za rješavanje konkretnih pitanja i primjera u postupku izvršenja, jer raspravlja brojna pitanja koja se svakodnevno postavljaju u ovom važnom društvenom segmentu.http://www.privrednastampa.biz/Defaul...